منو

ژن ها و سرنوشت ژنتیک در موها

رویای درمان ریزش مو با ژن یا توسط دستکاری ژنتیکی همچنان در حال تحقق و بررسی است درک کدهای ژنتیکی به سرعت در حال پیشرفت است ، با این حال ، این درک هنوز توانایی دستکاری ژن برای درمان یا پیشگیری بیماری یا شرایطی مانند طاسی آندروژنیک را ایجاد نکرده است.

اگر چه درمان ریزش مو توسط ژن یا دستکاری ژنتیک هنوز در سطح خارج از محیط آزمایشگاهی قابل اجرا نیست اما انتظار امکان شناسایی درمان ژنتیکی برای بیماری ریزش مو و انجام اقداماتی برای تغییر وضعیت دور از انتظار نیست.

رشته ژنتیک پزشکی ، دانش و فناوری ای برای ابداع درمانهایی در طیف گسترده ای از بیماری های مرتبط با ژن یا ناشی از ژن می باشد .این دانش می تواند برای جلوگیری از سرنوشت ژنتیکی بیماران از جمله ریزش موی وراثتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در آغاز سال 1960، علم ژنتیک شروع به شناسایی بیماری های مرتبط با نقص یک ژن کرد به عنوان مثال بیماری فنیل کتونوری که باعث عقب ماندگی ذهنی شدید می شود .

علم به سرعت باعث پیشرفت در تست های تشخیصی نقص ژنتیکی در نوزادان که باعث فنیل کتونوری می شود ، گردید. (فنیل کتونوری ، بیماری است که در آن سلول ها دارای تجمعی از فنیل آلانین هستند ). تست نوزادان به والدین کودکانی که حاصل نقص ژنتیکی هستند این هشدار را می دهد که کودکانشان را از مصرف غذا های حاوی فنیل آلانین باز دارند. در صورتی که از مصرف فنیل آلانین جلوگیری نشود بیماری توسعه خواهد یافت و به عبارت دیگر سرنوشت ژنتیکی کودک خواهد بود .

ژنتیک پزشکی به سرعت در حال تکامل دانش در مورد شناسایی بیماری های تک ژنی مانند فنیل کتونوری و سیستیک فیبروز و اختلالات تک کروموزومی مانند سندرم داون و همچنین بیماری های چند ژنی و حتی فعل و انفعالات ژن محیط مرتبط با بیماری های پیچیده مانند بیماری های قلبی عروقی ، دیابت ، آسم و سرطان می باشد .

جهش های ژنتیکی اغلب بیماری های مرتبط با واکنش بین ژن ها و فاکتور های محیطی مانند دود سیگار ، مواد شیمیایی صنعتی ، آلودگی هوا و رژیم غذایی هستند .

ژن های خاص درگیر در رشد موهای سر هنوز با اطمینان شناسایی نشده اند اما بسیاری از محققان به دنبال پاسخ اند . شناسایی ژن های رشد مو بلافاصله به درمان ژنتیکی ریزش مو منجر نمی شود . مسیری که از شناسایی ژن به کاربرد بالینی علم آن وجود دارد به سال ها تحقیقات آزمایشگاهی بالینی نیاز دارد.

ریزش موی آندروژنتیک شرایطی است که از یک ژن ناشی می شود اما روش ژن درمانی برای غلبه بر تأثیر فیزیکی آن وجود ندارد . درمان های پزشکی برای کاهش ریزش مو و تحریک رشد موهای جدید نسبتاً به درجه خوبی از موفقیت دست یافته است .در این بین جراحی کاشت موی طبیعی سرآمد روش های موفق در رفع نقص های زیبایی ناشی از ریزش مو است.

دیگر علل مرتبط با ژن برای ریزش مو
ریزش موی آندروژنتیک یک دلیل ناشی از ژن یا مرتبط با ژن برای ریزش مو است در زیر تعدادی از علت های ریزش مو که دلایل ژنتیکی شناخته شده یا مشکوک دارند آورده شده :

- ریزش موی سکه ای (طاسی منطقه ای) یک بیماری ژنتیک است و اغلب در ارتباط با سایر شرایط دیده می شود مانند بیماری های خود ایمنی و سندرم داون ، طاسی منطقه ای درحالی اغلب به عنوان یک بیماری خود ایمنی طبقه بندی می شود که الگوی وراثت آن شناسایی شده است . جهش های چند ژنی یا میانکنش های ژن - محیط به عنوان علت های طاسی منطقه ای پیشنهاد شده اند.

- طاسی مادرزادی ، نبود کل یا قسمتی از مو در هنگام تولد یا مراحل جنینی می باشد .الگوی وراثت ژنتیکی آن شناسایی شده اما جهش های ژنتیکی خاص در ارتباط با آن یافت نشده است .

- هایپوتریکوز(Hypotrichosis)وضعیتی است که در آن مو کم پشت ، شکننده و فاقد رنگدانه کافی می باشد. اغلب در ارتباط با سایر شرایطی که در آن ها تغییر شکل فیزیکی و یا عقب ماندگی ذهنی ایجاد می شود ، دیده می شود . الگوی وراثت ژنتیکی آن شناسایی اما جهش های ژنتیکی خاص در ارتباط با آن یافت نشده است.

- طاسی محدود ، ریزش مو در مناطق محدود از پوست سر همراه با فرم های مختلفی از نقص های پوستی می باشد. الگوهای خانوادگی وارثت آن شناسایی شده اند.

- اختلالات ساقه مو ، که باعث شکنده شدن ، پیچ و تاب خوردن و گره دار شدن موها می شود . الگوهای خانوادگی وراثت آن شناسایی شده اما جهش های ژنتیکی خاص در ارتباط با آن هنوز مشخص نشده است .

آیا ریزش مو با علت ژنتیکی یا مرتبط با ژن قابل درمان توسط دستکاری ژنتیکی خواهد بود؟

موفقیت پروژه ژنوم انسان اولین درب را برای امکان دستکاری ژنتیکی گشود.

پروژه ژنوم انسان : یک نقطه شروع در ژن درمانی است
درک عمیق تر از بیماری های ناشی از ژن و یا مرتبط با ژن توسط مشخص شدن کد ژنتیکی انسان در پروژه ژنوم انسان ایجاد گردید. پروژه ژنوم انسان یک موفقیت قابل توجه بود. هنگامی که این پروژه در جریان بود ، محققان یک مجموعه فوق العاده از عواملی که می تواند بدون تغییر دادن توالیDNAدر ژن روی فعالیت ژنتیکی اثر بگذارد را شناسایی کردند . این عوامل اپی ژنتیک یا کد اپی ژنتیک نامگذاری شدند . این عوامل بیشتر شامل تاثیرات محیطی هستند تا کدهایDNAیعنی کدهای اپی ژنتیک فاکتورهایی مانند رژیم غذایی ، مصرف سیگار ، سموم و غیره هستند . محققان نحوه تاثیر کدهای اپی ژنتیک روی فعالیت ژن بدون تغییر توالیDNAرا کشف کرده اند ، نفوذ بسیار گسترده ای از کد اپی ژنتیک در بیماری های انسانی در حال بررسی های بیشتر قرار گرفته است.

در حال حاضر پروژه ژنوم انسان توسط یک تحقیق مهم دیگر دنبال می شود که پروژه نقشه ها پلوتایپ می باشد که به صورتHap Mapمخفف می شود .این پروژه اطلاعاتی در مورد تعداد ژن ها و مکان قرار گیری آن ها را ارائه می دهد .

دانستن مکان ژن در ژنوم تنها یک گام آغازین در ارتباط ژنوم انسانی با بیماری ها است .ژنوم ثابت نیست .بیان ژن توسط تغییرات مداومی که در ژنوم در حال وقوع است تحت تأثیر قرار می گیرد که این تغییرات شامل تنوع تعداد کپی ، حذف یا اضافه شدن در ساختمان ژن ، تغییر ساختاری ، تغییرات درDNAکه به عنوان پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP) شناخته می شود، است .

SNPها ممکن است روی عملکرد ژن تأثیر بگذارند اما تأثیر بسیاری ازSNPهای شناسایی شده هنوز مشخص نیست. از آن جا کهSNPها همراه با ژنی که روی آن ایجاد شده اند به ارث می رسند ، یک نقشه از این تغییرات ژنتیکی به ارث برده شده می تواند تا حدی زیادی در شناسایی نقش عمدتاً نامشخص آن ها در بیماری های انسان مفید باشد.

هاپلوتایپ چیست ؟
افرادی که یکSNPروی یک ژن در یک مکان کروموزومی حمل می کنند اغلب حامل ژن هایSNPخاص قابل پیش بینی در محل های نزدیک دیگر هستند ( کروموزوم ها ساختارهای نخ مانند در سلول هستند کهDANرا حمل می کنند ). هنگامی که یکSNPجدید ایجاد می شود ، این تغییر با یک سایت کروموزوم که در آن رخ داده است شناسایی می شود . ترکیب خاصی از ژنSNPدر امتداد یک کروموزوم هاپلوتایپ نامیده می شود .Hap Mapپس از اتمام ، درک بهتری از نقش تغییرات ژنتیکی در بیماری های انسان ایجاد خواهد کرد.


اشتراک این مطلب :

آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه
تلفن : 36662224 - 031

مطالب مرتبطنظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ویزیت آنلاینلیزر موهای زائدثبت سوالات پزشکیتزریق فیلربوتاکس
خدمات کلینیک هور
دکتر مریم ملکی در سال 1369 تحصیلات خود را در رشته دکترای عمومی با کسب رتبه اول کشور و در سال 1377 دکترای تخصصی پوست و مو را با کسب رتبه اول استان و رتبه سوم کشور به اتمام رسانید.او در سال 81 به عضویت انجمن متخصصین پوست امریکا و در سال 83 به عضویت انجمن متخصصین پوست اروپا در آمد. او همیشه در تلاش برای کسب علوم و فنون جدید و همچنین خرید جدیدترین تجهیزات به روز دنیا به کشورهای اروپائی و امریکائی سفر نموده و در سمینارها و کنگره های تخصصی پوست و موی داخل و خارج از کشور حضور فعال دارد.او در تاریخ 89/8/12 موفق به ثبت اختراع دستگاه سنجش عمر گرافت های مو در عمل پیوند موی طبیعی شد .ایشان دائماً سعی کرده کلینیک خود را از نظر خدمت رسانی و همچنین تجهیزات هم سطح کلینیک های مدرن اروپا و امریکا تجهیز نماید تا هم وطنان عزیز بتوانند از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در زمینه پوست و مو بهره مند شوند.
فرم ثبت نام مشاوره تلفنی رایگان
نام و نام خانوادگی : شماره تلفن همراه : نوع درخواست :
نام و فامیل : تلفن همراه : درخواست :
آخرین تصاویر گالری
جدیدترین مطالب
انواع لیکن پلان

بیماری لیکن پلان یک بیماری نسبتا شایع، خارش‌دار و مزمن پوست است که دارای 6 نوع مختلف لیکن پلان ناخنی، لیکن پلان مویی، لیکن پلان مخاطی، لیکن پلان دارویی، لیکن پلان پوستی و لیکن پلان رنگدانه‌ای است. ادامه مطلب

گرانولوم پیوژنیک

گرانولوم پیوژنیک یک تومور عروقی خوش‌خیم شایع است. این توده‌ها حاوی رگ‌های خونی هستندکه به جای تراوش چرک، دچار خونریزی می‌شوند. معمولا در دست، انگشت، صورت و گردن بیشتر رشد می‌کند. در زنان باردار به عنوان تومور حاملگی است. روش‌های درمان جراحی، الکتروکوتر، لیزر سی او دو، قلم نیترات نقره، کرایوتراپی. ادامه مطلب

روش‌های مختلف درمانی انواع زگیل

زگیل یک عفونت ویروسی در لایه فوقانی پوست یا غشاهای مخاطی است که مربوط به خانواده‌ای از ویروس‌ها به نام پاپیلوما است. روش‌های مختلف درمانی انواع زگیل عبارت‌اند از فریز کردن(کرایوتراپی)، کوتر، کورتاژ، جراحی، لیزر درمانی و غیره ادامه مطلب

لیپوم یا غده های چربی زیر پوست چیست؟

لیپوم یک تومور خوش‌خیم بافت چربی است که بصورت یک غده چربی زیر پوست که ظاهری برجسته و گنبدی شکل ، نرم و خمیری دارد و به راحتی با فشار انگشت قابل حرکت است، می‌باشد. این وضعیت در هر نقطه‌ای از بدن که در آنجا سلول‌های چربی وجود داشته باشد، می‌‌تواند ایجاد شود. درمان این بیماری عمل جراحی است. ادامه مطلب

انواع جای جوش

جوش می‌تواند از خود لک قرمزی،لک تیره، اسکار تورفته(آیس پیک، باکسکار، رولینگ) یا حتی اسکار برجسته برجا بگذارد. هدف نهایی برای درمان اسکار آکنه بهبود جای آکنه است و نه ناپدید شدن کامل آن. درصد بهبود بستگی به نوع اسکار و رنگ پوست فرد دارد. ادامه مطلب

جدیدترین پیام های کاربران
منیره سادات :

ممنونم از خانم دکتر عزیز و مهربونم ،ب خاطر شرایط کرونا ویزیت آنلاین داشتم و خیلی راضی هستم . ممنون ک تو این شرایط ویزیت انلاین و دارید تا افرادی ک مثل ما کیلومترها دورن بتونن استفاده کنند از تجربیات بسیار خوب خانم دکتر .

سارا شادمهر :

خیلی راضی بودم، ممنونم از خانم دکتر ملکی و باقری عزیز و باقی همکارانشون.

سيمين ح :

عرض سلام خدمت خانم دكتر عزيز سپاس از همه زحمات شما شما جزءاستثنا پزشكان متخصصي هستين كه براي بيمار خود وقت ميذارين و با دلسوزي و حوصله تمام مرحله تشخيص و تجويز را انجام ميدين خواستم اينجا از شما قدرداني كنم و براتون از خدا سلامتي وطول عمر را خواستارم.

مرضیه نامدار :

سلام خانم دکتر ملکی مهربون و عزیز.من چندماهی میشه صورتم پر از آکنه و لک های قهوه ای شده بود، در حدی که حاضر نبودم خودم رو تو آینه نگاه کنم یا بیرون برم.حقیقتا خداروشکر میکردم کرونا اومدو با ماسک باید بیرون برم یا دیگه قرار نیست مهمونی برم.که ده رو پیش اومدم پیش شما،برام محلول و دارو نوشتین و لیزر انجام دادین، صورتم پوسته ریزی کرد و لایه برداری شد.و خیلییی از لکه های قهوه ایم رفت ، جوش هام کم شد و چربی پوستم کنترل شد.یعنی انقدر ذوقشو دارم.باز اعتماد بنفسم برگشته.خیلیییی ماهییین.خیلییییی

ژ الف :

با عرض سلام خدمت خانم دكتر عزيز .من حدود هفت سال پيش عمل ليپوليز شكم و پهلو انجام دادم و همزمان تزريق چربي به ناحيه صورت الان كه هفت سال ميگذره تزريق چربي در ناحيه صورت عالي بوده و ماندگار البته من در دو مرحله تزريق را انجام دادم عمل ليپوليز شكم و پهلو هم نتيجش چيزي شبيه معجزه بود براي من چون من اصلن اضافه وزن نداشتم و فقط شكم داشتم كه تمام راه ها را براي از بين بردنش امتحان كرده بودم و أنواع ورزش ها را امتحان كرده بودم .عمل ليپوليز خيلي عاليه به شرط اينكه بعدش خيلي مراقب رژيم و ورزش باشيم

گواهینامه‌های بین المللی

استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر منبع مجاز می‌باشد