کادر پذیرش و درمانی کلینیک هور
عکس ها و فیلم های عمل های انجام شدهدکتر ملکیدید تصاویر

خال ملانوم ( قسمت اول )

ملانوم جدیترین نوع سرطان پوست به شمار میرود در سلولها (موسوم به ملانوسیت) رشد میکند. سلولهای ملانوسیت به ساخت ملانین یا همان رنگدانهای که به پوست بدن رنگ میدهد میپردازند. ملانوم همچنین در چشمها تشکیل میشود و به ندرت در اندامهای داخلی مانند روده نیز مشاهده میشود.

علت دقیق همه موارد ملانوم هنوز مشخص نیست، اما قرار گرفتن در معرض اشعه ماورای بنفش (UV) خورشید و یا لامپها و تختهای مخصوص برنزه کردن پوست میتواند خطر ابتلا به ملانوم را افزایش دهد. اجتناب از قرارگیری در معرض تابش UV میتواند به کاهش خطر ابتلا به ملانوم کمک کند.

به نظر می­رسد خطر ملانوم در افراد زیر ۴۰ سال بهویژه زنان، بیشتر است. آشنایی با علائم هشداردهنده سرطان پوست تضمینی بر شناسایی و درمان هر گونه تغییرات سرطانی، قبل از گسترش آنها، است. اگر ملانوم زود تشخیص داد شود، با موفقیت درمان میشود.

ملانوم میتواند در هر جای بدن بوجود بیاید. اغلب در ناحیه­هایی بروز می کند که در معرض خورشید قرار دارند مانند کمر، پاها، بازوها و صورت. ملانوم همچنین در ناحیه هایی بروز می کند که زیاد در معرض نور خورشید قرار نمیگیرد، مانند کف پاها، کف دستها و بستر ناخنها. این نوع ملانوم پنهان در افرادی شایعتر است که پوست تیرهتر دارند.

نخستین علائم و نشانههای ملانوم اغلب عبارتند از:
تغییر خال موجود روی پوست

رشد زائدهای با ظاهر غیرعادی و رنگدانه تازه برروی پوست

ملانوم همیشه به شکل خال شروع نمیشوند، بلکه میتواند بر روی پوست ظاهراً سالم نیز دیده شود.

خالهای عادی
خالهای عادی به طور کلی رنگی یکنواخت (مثلاً قهوهای مایل به زرد، قهوهای یا سیاه) و مرزی مشخص دارند که خال را از پوست جدا میکند. آنها بیضی یا گرد هستند و معمولا کوچکتر از ۶ میلیمتر قطر دارند یعنی به اندازه مداد پاک کن.

اغلب افراد بین ۱۰ و ۴۵ خال دارند. بسیاری از این خالها تا ۴۰ سالگی رشد میکنند، هر چند ممکن است به مرور زمان تغییر کنند و حتی کمکم در سنین بالاتر ناپدید شوند.

خالهای غیرعادی که شاید نشانگر ملانوم باشند
برای کمک به شناسایی ویژگیهای خال غیرعادی که شاید نشاندهنده ملانوم یا سایر سرطانهای پوست باشد، پنج مورد کلیدی زیر را در نظر بگیرید:

شکل نامتقارن.به دنبال خالهایی با اشکال نامنظم، مانند دو نیمه بسیار متفاوت باشید.

مرز نامنظم.به دنبال خالهایی با مرزهای نامنظم، شکافدار یا دالبری باشید که ویژگی ملانوما محسوب میشود.

تغییر در رنگ.به دنبال رشد زائده تازهای باشید که رنگهای مختلف یا توزیع رنگ نابرابر دارد.

قطر.به دنبال رشد خال تازهای باشید که بزرگتر از ۶ میلیمتر شده باشد.

نمو خال.

سایر تغییرات مشکوک در خال عبارتند از:
خارش

تراوش یا خونریزی

خالهای سرطانی (بدخیم) تا حد زیادی از لحاظ ظاهری متفاوت هستند. برخی شاید همه تغییرات ذکر شده در بالا را نشان دهند، ولی بقیه فقط یک یا دو مورد از ویژگیهای غیرعادی را دارند.

ملانوم مخفی
ملانوم همچنین در نواحی از بدن بروز میکند که کم و یا اصلاً در معرض خورشید قرار نمیگیرند، مانند فضای بین انگشتان پا و کف دست، کف پاها، پوست سر یا اندامهای تناسلی. گاهی به نام ملانوم مخفی خوانده میشوند زیرا در جاهایی رخ میدهند که اکثر افراد توجهی ندارند. وقتی ملانوم در افرادی رخ میدهد که پوست تیرهتری دارند، روی ناحیه پنهانی از بدن ظاهر میشود.

ملانومهای مخفی عبارتند از:
ملانوم زیر ناخن.ملانوم کف دست و پا[۱]شکل نادری از ملانوم است که زیر ناخن دست یا ناخن انگشت پا رخ میدهد. همچنین میتواند در کف دست یا کف پا بروز کند. این بیماری در سیاهپوستان و در افراد دیگر با کک و مک یا رنگدانه پوست تیره شایعتر است.

ملانوم در دهان، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری یا مهبل (واژن).ملانوم مخاطی در غشای مخاطی ایجاد میشود که پوشش درونی بینی، دهان، مری، مقعد، مجرای ادرار و واژن را تشکیل میدهد. شناسایی ملانوم مخاطی بهمراتب دشوارتر میشود، چون بهراحتی با سایر ناراحتیهای بسیار شایعتر اشتباه گرفته میشود.

ملانوم در چشم.ملانوم چشمی یا بصری اغلب در لایه عروقی زیر سفیدی چشم (صلبیه) رخ میدهد. ملانوم چشمی شاید موجب تغییرات بینایی شود و در طول معاینه چشم تشخیص داده شود.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد
چنانچه متوجه هر گونه تغییر پوستی با ظاهری غیرعادی شدید، با پزشک وقت ملاقات بگذارید.

ملانوم وقتی رخ میدهد که در سلولهای ملانینساز (ملانوسیت) و رنگدهنده به پوست، اشتباهی صورت میگیرد.

به طور معمول، سلولهای پوستی به شیوهای مهارشده و منظم رشد میکنند؛ یعنی سلولهای جدید و سالم به سلولهای قدیمیتر بسمت سطح پوست فشار وارد میکنند تا در نهایت بمیرند و کنده شوند. اما زمانی که برخی از سلولهای دچار آسیبدیدگی DNA میشوند، سلولهای جدید شروع به رشدی مهارنشدنی میکنند و در نهایت به صورت تودهای از سلولهای سرطانی تشکیل دهد.

هنوز مشخص نیست چه عاملی به DNA سلولهای پوستی آسیب میزند و چطور به ملانوم منجر میشود. این احتمال وجود دارد که ترکیبی از عوامل، مانند عوامل محیطی و ژنتیکی، باعث بروز ملانوم شود. با این حال، پزشکان بر این باورند قرارگیری در معرض اشعه ماورای بنفش (UV) خورشید و لامپها یا تختهای مخصوص برنزه کردن پوست، علت اصلی ملانوم به شمار میروند.

البته پرتوی فرابنفش علت همه ملانومها نیست، بهویژه مواردی که در نواحی از بدن بدون قرارگیری معرض نور خورشید رخ میدهند. این امر نشان میدهد که عوامل احتمالی دیگری موجب افزایش خطر ابتلا به ملانوم میشود.

عوامل احتمالی که خطر ابتلا به ملانوم را افزایش میدهد عبارتند از:
پوست روشن.داشتن رنگدانه (ملانین) کمتر در پوست بدین معناست که محافظت کمتری در برابر اشعه مضر UV دارید. اگر بور یا قرمز مو هستید، چشمهای رنگروشن و کک مک دارید و یا به راحتی دچار آفتابسوختگی میشوید، احتمال ابتلای شما به ملانوم نسبت به کسی که رنگ پوست تیرهتر دارد بیشتر میشود. اما ملانوم میتواند در افرادی با سیمای تیرهتر، از جمله اسپانیاییها و سیاهپوستان نیز بروز کند.

سابقه آفتابسوختگی.یک یا چند بار آفتابسوختگی تاولزا می تواند خطر ابتلا به ملانوم را در بزرگسالان افزایش دهد.

قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور فرابنفش (UV).قرار گرفتن در معرض تابش فرابنفش از خورشید و همینطور تختهای مخصوص برنزه کردن پوست، خطر ابتلا به سرطان پوست، از جمله ملانوم را افزایش خواهد داد.

زندگی در نزدیکی خط استوا و یا در ارتفاع بالا.مردمی که نزدیکتر به خط استوای زمین زندگی میکنند، جایی که پرتوی خورشید مستقیم میتابد، نسبت به کسانی که در عرضهای جغرافیایی بالاتر هستند، با مقادیر بیشتری از اشعه فرابنفش روبرو میشوند. بعلاوه، اگر در ارتفاع بالا زندگی میکنید، بیشتر در معرض اشعه فرابنفش قرار میگیرید.

داشتن خالهای فراوان یا خالهای غیرعادی.داشتن بیش از ۵۰ خال عادی برروی بدن نشانگر افزایش خطر ملانوم میباشد. داشتن یک نوع خال غیرمعمول نیز خطر ملانوم را افزایش میدهد. این وضعیت در اصطلاح پزشکی به «نِووس دیسپلاستیک[۲]» شناخته میشود، نوعی برجستگی پوستی که بزرگتر از خال طبیعی میشود و مرزهای نامنظم و مخلوطی از رنگها را دارد.

سابقه خانوادگی ملانوم.اگر یکی از بستگان نزدیکتان مانند پدر، مادر، فرزند و یا خواهر و برادر تا به حال دچار ملانوم شده باشد، احتمال بروز ملانوم در شما نیز بیشتر خواهد شد.

ضعف دستگاه ایمنی.افرادی که دستگاه ایمنی ضعیفی دارند، با خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان پوست روبرو هستند. این موضوع شامل افرادی میشود که ایدز دارند و همینطور کسانی که پیوند عضو انجام دادهاند.

بسته به وضعیت بالینی و نتیجه هر تست، شاید به پزشکی ارجاع داده شوید که در زمینه امراض پوستی تخصص دارد و یا به پزشکی که متخصص درمان سرطان (انکولوژیست) باشد.

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سایت دکتر مریم ملکی
دیدن تصاویر

هفت حقیقت درباره الگوی طاسی و ریزش مو در زنان

نازک شدن موی خانم ها بین دوازده تا چهل سالگی رخ می دهد و الگوی طاسی زنانه شرایطی است در بیش از نیمی از زنان ایرانی پنجاه سال سن دارند اتفاق افتاده است د ادامه هفت حقیقت که هر زن باید در مورد الگوی طاسی و ریزش مو زنانه بداند بیان شده است

چگونگی رفتار با موهای آسیب دیده

مهمترین مسبب آسیب موها رفتارهایی است که ما با موی خود داریم و مهمترین علت آن این است که ما موهای خود را نمی پذیریم و دائما تلاش در تغییر شکل و حالت آنها داریم با این وجود نمی توان از این حقیقت گذشت که برخی از عوامل محیطی نیز در آسیب به موها موثر می باشند اگر یک تار موی آسیب دیده را در زیر میکروسکوپ

آیا الگوی ریزش موی مردان قابل پیش بینی است

اگر شما یک مرد بالغ هستید و در بستگان مرد نزدیک خود یک الگوی ریزش مو وجود دارد احتمالا می خواهید بدانید که آیا من نیز موهایم را از دست می دهم اگر چنین است به احتمال زیاد چه هنگام ریزش موهایم شروع می شود من چه الگوی ریزش مویی می توانم داشته باشم شما در پرسیدن این سوال به این

تزریق ژل یا تزریق چربی

تزریق چربی به جز در صورت که اکثر موارد را شامل می شود در تمام نقاط بدن از جمله دست ها ساق پا مچ پا باسن سینه ران و حتی جوانسازی ژنتیال اندام تناسلی خانم ها و برای یک دست کردن رد و اسکار عمل های قبلی و اصطلاح غیر قرینگی مادرزادی اندام ها و غیره کاربرد دارد تزریق ژل در سینه و باسن توصیه نمی شود معمول